0597.nl Adverteren Link aanmelden Miniwebsite Mail

Spullenweb
DaMedia

Links over MKB en industrie

Bedrijvigheid voor een regio is zeer belangrijk. Dit levert immers werkgelegenheid op, zowel direct als indirect in toeleveranciers en dienstverleners. Ook is het een reden voor mensen om er te gaan wonen. Hierdoor neemt de kans op een groter winkelaanbod ook weer toe.
Het MKB is de motor van de economie wordt veel gezegd. En dat is waar. Zonder het MKB zou Nederland stilvallen.

Agrarisch
Divers
Handel
Leverancier
Productie
Industrie